Home Page / Useful Information
Print this page

Useful Information

NAME TELEPHONE
   
Community Council 24322466
Co-op 24322466
Elementary School 24322520
Public Kindergarden 24322877
Father Nikolaos Vrakas 24322123
Fire Station of Kofinou 24804367
Police Station of Kofinou 24804380
Hospital of Kofinou 24322352
 
MINI MARKET
Eleni Panayiotou 24322626
Andreas Alexandrou 24322156
ARSTEL 24323019
   
KIOSK
A.S.ON THE "ROAD" 99531145
   
HAIR-DRESSERS' SALOONS
Despina Christoforou 24322789
Katerina Kouklou 99904094
   
OLIVE PRESSES
Vassos Charalambous 24323242
Erotokritos Kostas Sparsi 99676460
   
GARAZES
George Kouklos 99057000
Makis Stavrou 24322720
   
TAXI
Erotokritos Kostas 99676460
   
INSTITUTES OF AESTHETICS
Gianna Frixou 99477416
Despo 99579810
   
FURNITURE FACTORIES / WORKSHOPS
Kyriacos Sparsi 24322112
Kostas Konstantinou 99905244
Christakis Evdokiou 99559350
Maps
Multimedia
Events

VIDEO

 
 

3D TOUR

 
 
 

PHOTO ALBUM

 
Designed & Developed by NETinfo Plc